Pozyskaj

DOTACJE

Czyste

Powietrze

Od 2018 r w Polsce istnieje powszechny rządowy program CZYSTE POWIETRZE – to program wsparcia finansowego dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program przeznaczony jest na dofinansowanie ( głównie w formie dotacji) wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Innymi słowy dotacje na wymianę pieców na węgiel, ekogroszek, drewno, pelet – na pompy ciepła.

Dla kogo jest dotacja – dla osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie wniosku o dotację osobiście przez inwestora poprzez elektroniczny generator wniosków NFOŚiGW lub poprzez pełnomocnictwo udzielone instalatorowi i wykonawcy pompy ciepła tj. HALWIT FACILITIES. Ponadto istotnym warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja starego pieca na paliwo stałe poprzez jego utylizację na złomowisku oraz uzyskanie pokwitowania tego faktu przez uprawnioną osobę na złomowisku.

Ulga

Termomodernizacyjna

Inną formą wsparcia finansowego dla inwestorów indywidualnych jest „ulga termomodernizacyjna”.

Ulga podatkowa to nic innego jak odpis podatkowy części kosztów poniesionych przez inwestora na wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jako usługi lub zakup urządzeń.

Ulga termomodernizacyjna to nie dotacja udzielana na wniosek to zwrot określonej kwoty pieniężnej będącej pochodną stawki podatku opłacanego przez inwestora od kwoty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i jest nalezna z mocy prawa. Podstawa prawna to : art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 U S T A W Y z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenie należne jest dla dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Rozliczenie i uzyskanie zwrotu podatkowego z tytułu tej ulgi następuje na podstawie złożonej w roku następnym po roku dokonania inwestycji deklaracji podatkowej PiT uwzględniającej poniesione koszty.